Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Geberit pluvia

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
367163.161 PE lucna racva 90o 110/110 Geberit kom
0,00
360000.161 PE cev L=5m 40 Geberit met
0,00
361000.160 PE cev L=5m 50 Geberit met
0,00
363000.160 PE cev L=5m 56 Geberit met
0,00
364000.160 PE cev L=5m 63 Geberit met
0,00
365000.160 PE cev L=5m 75 Geberit met
0,00
366000.160 PE cev L=5m 90 Geberit met
0,00
367000.160 PE cev L=5m 110 Geberit met
0,00
368000.160 PE cev L=5m 125 Geberit met
0,00
369000.160 PE cev L=5m 160 Geberit met
0,00
370000.160 PE cev L=5m 200 Geberit met
0,00
371000.160 PE cev L=5m 250 Geberit met
0,00
372000.160 PE cev L=5m 315 Geberit met
0,00
370050.160 PE cev PN4 L=5m 200 Geberit met
0,00
361088.161 PE koleno 90o 50 Geberit kom
0,00
385088.161 PE koleno 90o 75 Geberit kom
0,00
367088.161 PE koleno 90o 110 Geberit kom
0,00
368088.161 PE koleno 90o 125 Geberit kom
0,00
369088.161 PE koleno 90o 160 Geberit kom
0,00
360055.161 PE dugo koleno 90o 40 Geberit kom
0,00
361055.161 PE dugo koleno 90o 50 Geberit kom
0,00
363055.161 PE dugo koleno 90o 56 Geberit kom
0,00
364055.161 PE dugo koleno 90o 63 Geberit kom
0,00
365055.161 PE dugo koleno 90o 75 Geberit kom
0,00
366055.161 PE dugo koleno 90o 90 Geberit kom
0,00
367055.161 PE dugo koleno 90o 110 Geberit kom
0,00
368055.161 PE dugo koleno 90o 125 Geberit kom
0,00
360045.161 PE koleno 45o 40 Geberit kom
0,00
361045.161 PE koleno 45o 50 Geberit kom
0,00
363045.161 PE koleno 45o 56 Geberit kom
0,00
364045.161 PE koleno 45o 63 Geberit kom
0,00
365045.161 PE koleno 45o 75 Geberit kom
0,00
366045.161 PE koleno 45o 90 Geberit kom
0,00
367045.161 PE koleno 45o 110 Geberit kom
0,00
368045.161 PE koleno 45o 125 Geberit kom
0,00
369045.161 PE koleno 45o 160 Geberit kom
0,00
370045.161 PE koleno 45o 200 Geberit kom
0,00
370055.161 PE segmentni luk 90o 200 Geberit kom
0,00
371055.161 PE segmentni luk 90o 250 Geberit kom
0,00
371045.161 PE segmentni luk 45o 250 Geberit kom
0,00
366451.161 PE revizija 90 Geberit kom
0,00
367451.161 PE revizija 110 Geberit kom
0,00
368451.161 PE revizija 125 Geberit kom
0,00
369454.161 PE revizija 160 Geberit kom
0,00
370454.161 PE revizija 200 Geberit kom
0,00
371454.161 PE revizija 250 Geberit kom
0,00
372454.161 PE revizija 315 Geberit kom
0,00
364451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 63/63 Geberit kom
0,00
365451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 75/75 Geberit kom
0,00
369451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 160/110Geberit kom
0,00
360557.161 PE redukcija 40/32 Geberit kom
0,00
361558.161 PE ekscent.redukcija kratka50x40Geberit kom
0,00
363558.161 PE ekscent.redukcija kratka56x40Geberit kom
0,00
363561.161 PE ekscent.redukcija kratka56x50Geberit kom
0,00
364561.161 PE ekscent.redukcija kratka63x50Geberit kom
0,00
364566.161 PE ekscent.redukcija kratka63x56Geberit kom
0,00
365561.161 PE ekscent.redukcija kratka75x50Geberit kom
0,00
365566.161 PE ekscent.redukcija kratka75x56Geberit kom
0,00
365571.161 PE ekscent.redukcija kratka75x63Geberit kom
0,00
366571.161 PE ekscent.redukcija kratka90x63Geberit kom
0,00
366576.161 PE ekscent.redukcija kratka90x75Geberit kom
0,00
367571.161 PE ekscent.redukcija kratka110x63Geberit kom
0,00
367576.161 PE ekscent.redukcija kratka110x75Geberit kom
0,00
367581.161 PE ekscent.redukcija kratka110x90Geberit kom
0,00
368571.161 PE ekscent.redukcija kratka125x63Geberit kom
0,00
368576.161 PE ekscent.redukcija kratka125x75Geberit kom
0,00
368586.161 PE ekscen.redukcija kratka125x110Geberit kom
0,00
369586.161 PE ekscen.redukcija kratka160x110Geberit kom
0,00
369588.161 PE ekscen.redukcija kratka160x125Geberit kom
0,00
368581.161 PE ekscent.redukcija kratka125x90Geberit kom
0,00
368584.161 PE ekscent.redukcija duza 125x110Geberit kom
0,00
369584.161 PE ekscent.redukcija duza 160x110Geberit kom
0,00
370584.165 PE ekscent.redukcija duza 200x110Geberit kom
0,00
370594.165 PE ekscent.redukcija duza 200x160Geberit kom
0,00
371596.161 PE ekscent.redukcija duza 250x200Geberit kom
0,00
372596.161 PE ekscent.redukcija duza 315x200Geberit kom
0,00
361109.161 PE kosa racva 50/40 Geberit kom
0,00
361112.161 PE kosa racva 50/50 Geberit kom
0,00
364109.161 PE kosa racva 63/40 Geberit kom
0,00
364112.161 PE kosa racva 63/50 Geberit kom
0,00
365109.161 PE kosa racva 75/40 Geberit kom
0,00
365112.161 PE kosa racva 75/50 Geberit kom
0,00
365115.161 PE kosa racva 75/56 Geberit kom
0,00
365125.161 PE kosa racva 75/75 Geberit kom
0,00
366112.161 PE kosa racva 90/50 Geberit kom
0,00
366115.161 PE kosa racva 90/56 Geberit kom
0,00
366120.161 PE kosa racva 90/63 Geberit kom
0,00
366125.161 PE kosa racva 90/75 Geberit kom
0,00
366130.161 PE kosa racva 90/90 Geberit kom
0,00
367112.161 PE kosa racva 110/50 Geberit kom
0,00
367125.161 PE kosa racva 110/75 Geberit kom
0,00
367130.161 PE kosa racva 110/90 Geberit kom
0,00
367135.161 PE kosa racva 110/110 Geberit kom
0,00
368130.161 PE kosa racva 125/90 Geberit kom
0,00
368135.161 PE kosa racva 125/110 Geberit kom
0,00
368139.161 PE kosa racva 125/125 Geberit kom
0,00
369125.161 PE kosa racva 160/75 Geberit kom
0,00
369130.161 PE kosa racva 160/90 Geberit kom
0,00
369135.161 PE kosa racva 160/110 Geberit kom
0,00
369139.161 PE kosa racva 160/125 Geberit kom
0,00
369145.161 PE kosa racva 160/160 Geberit kom
0,00
370125.161 PE kosa racva 200/75 Geberit kom
0,00
370135.161 PE kosa racva 200/110 Geberit kom
0,00
370145.161 PE kosa racva 200/160 Geberit kom
0,00
370146.161 PE kosa racva 200/200 Geberit kom
0,00
371135.161 PE kosa racva 250/110 Geberit kom
0,00
371145.161 PE kosa racva 250/160 Geberit kom
0,00
371146.161 PE kosa racva 250/200 Geberit kom
0,00
371147.161 PE kosa racva 250/250 Geberit kom
0,00
372147.161 PE kosa racva 315/250 Geberit kom
0,00
361162.161 PE t-racva 50/50 Geberit kom
0,00
365162.161 PE t-racva 75/50 Geberit kom
0,00
367162.161 PE t-racva 110/50 Geberit kom
0,00
369175.161 PE t-racva 160/75 Geberit kom
0,00
369185.161 PE t-racva 160/110 Geberit kom
0,00
370185.161 PE t-racva 200/110 Geberit kom
0,00
370195.161 PE t-racva 200/160 Geberit kom
0,00
370751.161 PE dupla spojka 200 Geberit kom
0,00
371751.161 PE dupla spojka 250 Geberit kom
0,00
372751.161 PE dupla spojka 315 Geberit kom
0,00
370700.161 PE klizna spojka 200 Geberit kom
0,00
370775.161 PE el.spojnica sa termo osig.200 Geberit kom
0,00
360771.161 Elektrovarna spojnica 40 Geberit kom
0,00
361771.161 Elektrovarna spojnica 50 Geberit kom
0,00
363771.161 Elektrovarna spojnica 56 Geberit kom
0,00
364771.161 Elektrovarna spojnica 63 Geberit kom
0,00
365771.161 Elektrovarna spojnica 75 Geberit kom
0,00
366771.161 Elektrovarna spojnica 90 Geberit kom
0,00
367771.161 Elektrovarna spojnica 110 Geberit kom
0,00
368771.161 Elektrovarna spojnica 125 Geberit kom
0,00
369771.161 Elektrovarna spojnica 160 Geberit kom
0,00
371775.161 PE elektr.spoj.sa termo osig.250 Geberit kom
0,00
379768.161 PE naticna spojnica sa gumom 32 Geberit kom
0,00
360779.163 PE naticna spojnica sa gumom 40 Geberit kom
0,00
361779.163 PE naticna spojnica sa gumom 50 Geberit kom
0,00
365779.163 PE naticna spojnica sa gumom 75 Geberit kom
0,00
366779.163 PE naticna spojnica sa gumom 90 Geberit kom
0,00
367779.163 PE naticna spojnica sa gumom 110 Geberit kom
0,00
368779.163 PE naticna spojnica sa gumom 125 Geberit kom
0,00
369779.163 PE naticna spojnica sa gumom 160 Geberit kom
0,00
361700.161 PE duga naticna spojnica 50 Geberit kom
0,00
364700.161 PE duga naticna spojnica 63 Geberit kom
0,00
365700.161 PE duga naticna spojnica 75 Geberit kom
0,00
366700.161 PE duga naticna spojnica 90 Geberit kom
0,00
367700.161 PE duga naticna spojnica 110 Geberit kom
0,00
369700.161 PE duga naticna spojnica 160 Geberit kom
0,00
368700.161 PE duga naticna spojnica 125 Geberit kom
0,00
371700.161 PE duga naticna spojnica 250 Geberit kom
0,00
372700.161 PE duga naticna spojnica 315 Geberit kom
0,00
359117.001 Ulivni element horiz.9l/s Pluvia Geberit kom
0,00
359105.001 Ulivni element 12l/s Pluvia Geberit kom
0,00
359098.001 Ulivni element 25l/s Pluvia Geberit kom
0,00
359114.001 Sigurnosni preliv 12l/s Pluvia Geberit kom
0,00
359971.001 Grejni element 230V/8W Pluvia Geberit kom
0,00
359042.001 Grejna traka 230V/11,2W Pluvia Geberit kom
0,00
361776.161 Elektrovarna traka 50/58mm Geberit kom
0,00
363776.161 Elektrovarna traka 56/64mm Geberit kom
0,00
364776.161 Elektrovarna traka 63/71mm Geberit kom
0,00
365776.161 Elektrovarna traka 75/83mm Geberit kom
0,00
366776.161 Elektrovarna traka 90/98mm Geberit kom
0,00
367776.161 Elektrovarna traka 110/118mm Geberit kom
0,00
368776.161 Elektrovarna traka 125/133mm Geberit kom
0,00
369776.161 Elektrovarna traka 160/168mm Geberit kom
0,00
370776.161 Elektrovarna traka 200/208mm Geberit kom
0,00
360861.001 Cevna obujmica 40mm Pluvia Geberit kom
0,00
360841.002 Cev.obujm.1/2'' 40/48mm Pluvia Geberit kom
0,00
361861.001 Cevna obujmica 50/58mm Pluvia Geberit kom
0,00
361841.002 Cev.obujm.1/2'' 50/58mm Pluvia Geberit kom
0,00
363861.001 Cevna obujmica 56/64mm Pluvia Geberit kom
0,00
363841.002 Cev.obujm.1/2" 56/64mm Pluvia Geberit kom
0,00
364861.001 Cevna obujmica 63/71mm Pluvia Geberit kom
0,00
364841.002 Cev.obujm.1/2" 63/71mm Pluvia Geberit kom
0,00
365861.001 Cevna obujmica 75/83mm Pluvia Geberit kom
0,00
365841.002 Cev.obujm.1/2" 75/83mm Pluvia Geberit kom
0,00
366861.001 Cevna obujmica 90/98mm Pluvia Geberit kom
0,00
366841.002 Cev.obujm.1/2" 90/98mm Pluvia Geberit kom
0,00
364843.002 Cev.obujm. M10 63/71mm Pluvia Geberit kom
0,00
365843.002 Cev.obujm. M10 75/83mm Pluvia Geberit kom
0,00
366843.002 Cev.obujm. M10 90/98mm Pluvia Geberit kom
0,00
368843.002 Cev.obujm. M10 125/133mm Pluvia Geberit kom
0,00
369843.002 Cev.obujm.M10 160/168mm Pluvia Geberit kom
0,00
367861.001 Cevna obujmica 110/118mmPluvia Geberit kom
0,00
367841.002 Cev.obujm.1/2'' 110/118mm Pluvia Geberit kom
0,00
367843.002 Cev.obujm. M10 110/118mm Pluvia Geberit kom
0,00
368861.001 Cevna obujmica 125/133mmPluvia Geberit kom
0,00
368841.002 Cev.obujm.1/2'' 125/133mm Pluvia Geberit kom
0,00
369861.001 Cevna obujmica 160/168mm Pluvia Geberit kom
0,00
369841.002 Cev.obujm.1/2'' 160/168mm Pluvia Geberit kom
0,00
370861.261 Cevna obujmica 200 podesivaPluviaGeberit kom
0,00
370840.001 Cevna obujmica sa nav.d=200 1" Geberit kom
0,00
371840.001 Cevna obujmica sa nav.d=250 1" Geberit kom
0,00
372840.001 Cevna obujmica sa nav.d=315 1" Geberit kom
0,00
362836.001 Navojna sipka Geberit kom
0,00
362834.261 Navojna sipka Zn Geberit kom
0,00
362852.261 Navojna cev 1/2" L=2 Geberit kom
0,00
362853.261 Navojna cev 3/4" L=2 Geberit kom
0,00
362865.261 Pricvrsni klin Pluvia Geberit kom
0,00
362863.261 Noseca sina Pluvia Geberit met
0,00
358061.001 PE setovi oslonca 90-200mm Geberit kom
0,00
362864.261 Vez.element nosece sine Pluvia Geberit kom
0,00
362842.261 Redukcioni umetak 1/2" Geberit kom
0,00
362862.261 Element za kacenje sine Pluvia Geberit kom
0,00
362826.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1/2'' Geberit kom
0,00
359146.261 Pricv.ploca sa navojem 1/2'' komplet Geb kom
0,00
362828.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1'' Geberit kom
0,00
362837.261 Pricvrsna ploca sa navojem M8 Geberit kom
0,00
359145.261 Pricv.ploca sa navojem M10 komplet Geb kom
0,00
367614.161 PE sovent 110/110/75 Geberit kom
0,00
367615.161 PE buttom turn koleno 110 Geberit kom
0,00
356015.001 Obloga za zvuc. izol. IsolFlex Geberit kom
0,00
356013.001 Obloga za zvuc. izol.IsolFlex110 Geberit kom
0,00
356010.001 Zvucna izolacija IsolFlex 56/63mmGeberit kom
0,00
356011.001 Zvucna izolacija IsolFlex 75mm Geberit kom
0,00
356012.001 Zvucna izolacija IsolFlex 90mm Geberit kom
0,00

*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>

Vijesti

  • 25 Nov

    ZAPOSLENJE

    U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista !

    Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

    Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.