Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Geberit Mapress cevi i fiting

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
046220.105 Mapress koleno Geberit 90o 28 kom
0,00
046223.106 Mapress koleno Geberit 90o 35 kom
0,00
046223.107 Mapress koleno Geberit 90o 42 kom
0,00
046223.108 Mapress koleno Geberit 90o 54 kom
0,00
046220.109 Mapress koleno Geberit 90o 76 kom
0,00
046030.103 Mapress Cr koleno Geberit 90o 18 kom
0,00
046030.104 Mapress Cr koleno Geberit 90o 22 kom
0,00
046030.105 Mapress Cr koleno Geberit 90o 28 kom
0,00
046030.106 Mapress Cr koleno Geberit 90o 35 kom
0,00
046030.107 Mapress Cr koleno Geberit 90o 42 kom
0,00
046030.108 Mapress Cr koleno Geberit 90o 54 kom
0,00
046031.109 Mapress Cr koleno Geberit 90o 76 kom
0,00
046223.511 Mapress koleno M Geberit 90o 54x2" kom
0,00
046220.305 Mapress koleno MF Geberit 90o 28 kom
0,00
046223.306 Mapress koleno MF Geberit 90o 35 kom
0,00
046223.307 Mapress koleno MF Geberit 90o 54 kom
0,00
046033.405 MapressCr zid.kol.Geberit F 90o 18x1/2'' kom
0,00
046033.407 MapressCr zid.kol.Geberit F 90o 22x3/4'' kom
0,00
046030.803 Mapress Cr prevojno koleno Geberit 18 kom
0,00
046030.804 Mapress Cr prevojno koleno Geberit 22 kom
0,00
046223.608 Mapress koleno Geberit 45o 54 kom
0,00
046222.313 Mapress redukcija Geberit 35x28 kom
0,00
046222.318 Mapress redukcija Geberit 42x35 kom
0,00
046222.323 Mapress redukcija Geberit 54x35 kom
0,00
046222.324 Mapress redukcija Geberit 54x42 kom
0,00
046223.310 Mapress redukcija Geberit 76x54 kom
0,00
046232.306 Mapress Cr redukcija Geberit 22x18 kom
0,00
046232.308 Mapress Cr redukcija Geberit 28x18 kom
0,00
046232.309 Mapress Cr redukcija Geberit 28x22 kom
0,00
046232.317 Mapress Cr redukcija Geberit 42x28 kom
0,00
046232.318 Mapress Cr redukcija Geberit 42x35 kom
0,00
046232.322 Mapress Cr redukcija Geberit 54x28 kom
0,00
046232.324 Mapress Cr redukcija Geberit 54x42 kom
0,00
046232.331 Mapress Cr redukcija Geberit 76x54 kom
0,00
046221.215 Mapress t-komad redukovani Geberit 35x28 kom
0,00
046221.219 Mapress t-komad redukovani Geberit 42x28 kom
0,00
046221.224 Mapress t-komad redukovani Geberit 54x28 kom
0,00
046221.225 Mapress t-komad redukovani Geberit 54x35 kom
0,00
046221.233 Mapress t-komad redukovani Geberit 76x54 kom
0,00
046031.207 Mapress Cr t-komad red. Geberit 22x18 kom
0,00
046031.210 Mapress Cr t-komad red. Geberit 28x18 kom
0,00
046031.211 Mapress Cr t-komad red. Geberit 28x22 kom
0,00
046031.213 Mapress Cr t-komad red. Geberit 35x18 kom
0,00
046031.214 Mapress Cr t-komad red. Geberit 35x22 kom
0,00
046031.215 Mapress Cr t-komad red. Geberit 35x28 kom
0,00
046031.217 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x18 kom
0,00
046031.218 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x22 kom
0,00
046031.219 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x28 kom
0,00
046031.220 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x35 kom
0,00
046031.222 Mapress Cr t-komad red. Geberit 54x18 kom
0,00
046031.226 Mapress Cr t-komad red. Geberit 54x42 kom
0,00
046031.230 Mapress Cr t-komad red. Geberit 76x28 kom
0,00
046031.231 Mapress Cr t-komad red. Geberit 76x35 kom
0,00
046031.232 Mapress Cr t-komad red. Geberit 76x42 kom
0,00
046221.006 Mapress t-komad Geberit 35 kom
0,00
046221.008 Mapress t-komad Geberit 54 kom
0,00
046221.009 Mapress t-komad Geberit 76 kom
0,00
046031.003 Mapress Cr t-komad Geberit 18 kom
0,00
046031.004 Mapress Cr t-komad Geberit 22 kom
0,00
046031.005 Mapress Cr t-komad Geberit 28 kom
0,00
046031.006 Mapress Cr t-komad Geberit 35 kom
0,00
046031.007 Mapress Cr t-komad Geberit 42 kom
0,00
046031.009 Mapress Cr t-komad Geberit 76 kom
0,00
046031.320 Mapress Cr t-komad Geberit F 54x1/2'' kom
0,00
046031.326 Mapress Cr t-komad Geberit F 54x3/4'' kom
0,00
046222.005 Mapress spojnica Geberit 28 kom
0,00
046222.006 Mapress spojnica Geberit 35 kom
0,00
046222.007 Mapress spojnica Geberit 42 kom
0,00
046222.008 Mapress spojnica Geberit 54 kom
0,00
046222.009 Mapress spojnica Geberit 76 kom
0,00
046032.003 Mapress Cr spojnica Geberit 18 kom
0,00
046032.004 Mapress Cr spojnica Geberit 22 kom
0,00
046032.005 Mapress Cr spojnica Geberit 28 kom
0,00
046032.006 Mapress Cr spojnica Geberit 35 kom
0,00
046032.007 Mapress Cr spojnica Geberit 42 kom
0,00
046032.008 Mapress Cr spojnica Geberit 54 kom
0,00
042032.009 Mapress Cr spojnica Geberit 76 kom
0,00
046221.710 Mapress muf M Geberit 28x1" kom
0,00
046221.713 Mapress muf M Geberit 35x5/4" kom
0,00
046223.308 Mapress muf M Geberit 54x6/4" kom
0,00
046221.711 Mapress muf M Geberit 54x2" kom
0,00
046221.712 Mapress muf M Geberit 76x21/2" kom
0,00
046031.704 Mapress Cr muf M 18x1/2'' Geberit kom
0,00
046031.707 Mapress Cr muf M 22x3/4'' Geberit kom
0,00
046031.708 Mapress Cr muf M 28x1'' Geberit kom
0,00
046031.709 Mapress Cr muf M 35x5/4'' Geberit kom
0,00
042031.710 Mapress Cr muf M 42x6/4'' Geberit kom
0,00
046225.340 Mapress holender M Geberit 54x2'' kom
0,00
046094.953 Mapress Cr kuglasti ventil 18 Geberit kom
0,00
046094.954 Mapress Cr kuglasti ventil 22 Geberit kom
0,00
046094.955 Mapress Cr kuglasti ventil 28 Geberit kom
0,00
046094.956 Mapress Cr kuglasti ventil 35 Geberit kom
0,00
046094.913 Mapress ugradni kugl. ventil 18 Geberit kom
0,00
046094.914 Mapress ugradni kugl. ventil 22 Geberit kom
0,00
046229.255 Mapress cev Geberit L=6m 28 met
0,00
046229.256 Mapress cev Geberit L=6m 35 met
0,00
046229.257 Mapress cev Geberit L=6m 42 met
0,00
046229.258 Mapress cev Geberit L=6m 54 met
0,00
046229.259 Mapress cev Geberit L=6m 76 met
0,00
046219.458 Mapress ZN cev Geberit L=6m 54 met
0,00
046219.459 Mapress ZN cev Geberit L=6m 76 met
0,00
046239.003 Mapress Cr cev Geberit L=6m 18 met
0,00
046239.004 Mapress Cr cev Geberit L=6m 22 met
0,00
046239.005 Mapress Cr cev Geberit L=6m 28 met
0,00
046239.006 Mapress Cr cev Geberit L=6m 35 met
0,00
046239.007 Mapress Cr cev Geberit L=6m 42 met
0,00
046239.008 Mapress Cr cev Geberit L=6m 54 met
0,00
046239.009 Mapress Cr cev Geberit L=6m 76 met
0,00
046033.739 Mapress Cr prirubnica Geberit PN 10/16 kom
0,00
062100.022 Inoxpres koleno 90o FF 22 kom
0,00
062100.028 Inoxpres koleno 90o FF 28 kom
0,00
062100.035 Inoxpres koleno 90o FF 35 kom
0,00
062100.042 Inoxpres koleno 90o FF 42 kom
0,00
062100.054 Inoxpres koleno 90o FF 54 kom
0,00
062100.889 Inoxpres koleno 90o FF 88,9 kom
0,00
062600.022 Inoxpres t-komad 22 kom
0,00
062600.028 Inoxpres t-komad 28 kom
0,00
062600.035 Inoxpres t-komad 35 kom
0,00
062600.042 Inoxpres t-komad 42 kom
0,00
062600.054 Inoxpres t-komad 54 kom
0,00
062600.889 Inoxpres t-komad 88,9 kom
0,00
062700.001 Inoxpres t-komad redukcija 28x22x28 kom
0,00
062700.002 Inoxpres t-komad redukcija 35x22x35 kom
0,00
062700.003 Inoxpres t-komad redukcija 54x22x54 kom
0,00
062700.004 Inoxpres t-komad redukcija 88,9x22x88,9 kom
0,00
062700.005 Inoxpres t-komad redukcija 88,9x28x88,9 kom
0,00
062700.006 Inoxpres t-komad redukcija 88,9x35x88,9 kom
0,00
062700.007 Inoxpres t-komad redukcija 88,9x42x88,9 kom
0,00
062700.008 Inoxpres t-komad redukcija 88,9x54x88,9 kom
0,00
062800.022 Inoxpres spojnica 22 kom
0,00
062800.028 Inoxpres spojnica 28 kom
0,00
062800.035 Inoxpres spojnica 35 kom
0,00
062800.042 Inoxpres spojnica 42 kom
0,00
062800.054 Inoxpres spojnica 54 kom
0,00
062800.889 Inoxpres spojnica 88,9 kom
0,00
062801.001 Inoxpres spojnica M 22x1/2" kom
0,00
062801.002 Inoxpres spojnica M 22x3/4" kom
0,00
062801.003 Inoxpres spojnica M 28x3/4" kom
0,00
062801.004 Inoxpres spojnica M 35x1" kom
0,00
062801.005 Inoxpres spojnica M 42x5/4" kom
0,00
062801.006 Inoxpres spojnica M 54x2" kom
0,00
062900.001 Inoxpres nipl redukovani 22x28 kom
0,00
062900.002 Inoxpres nipl redukovani 22x35 kom
0,00
062900.003 Inoxpres nipl redukovani 28x35 kom
0,00
062900.004 Inoxpres nipl redukovani 35x42 kom
0,00
062900.005 Inoxpres nipl redukovani 54x88,9 kom
0,00
063100.054 Inoxpres cep 54 kom
0,00
063400.001 Inoxpres cev L=6m 22x1,2 met
0,00
063400.002 Inoxpres cev L=6m 28x1,2 met
0,00
063400.003 Inoxpres cev L=6m 35x1,5 met
0,00
063400.004 Inoxpres cev L=6m 42x1,5 met
0,00
063400.005 Inoxpres cev L=6m 54x1,5 met
0,00
063400.006 Inoxpres cev L=6m 88,9x2,0 met
0,00
069000.001 Adapter za celjusti 88,9 kom
0,00
069000.002 Alat za press cevi i fiting UAP100L kom
0,00

*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>

Vijesti

  • 25 Nov

    ZAPOSLENJE

    U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista !

    Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

    Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.