Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Bakarni fiting i prelazi Viega

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
042001.100 Cu koleno 90o FF 15 kom
0,35
042001.101 Cu koleno 90o FF 18 kom
0,55
042001.102 Cu koleno 90o FF 22 kom
0,85
042001.103 Cu koleno 90o FF 28 kom
1,68
042001.104 Cu koleno 90o FF 35 kom
7,07
042001.009 Cu koleno 90o FF 42 kom
10,88
042001.010 Cu koleno 90o FF 54 kom
22,10
042001.011 Cu koleno 90o FF 64 kom
101,44
042001.012 Cu koleno 90o FF 76 kom
0,00
042005.100 Cu koleno 45o FF 15 kom
0,45
042005.101 Cu koleno 45o FF 18 kom
1,04
042005.102 Cu koleno 45o FF 22 kom
1,28
042005.103 Cu koleno 45o FF 28 kom
2,30
042005.008 Cu koleno 45o FF 35 kom
7,61
042005.009 Cu koleno 45o FF 42 kom
13,94
042005.010 Cu koleno 45o FF 54 kom
25,91
042005.012 Cu koleno 45o FF 64 kom
0,00
042002.100 Cu koleno 90o MF 15 kom
0,52
042002.101 Cu koleno 90o MF 18 kom
1,03
042002.006 Cu koleno 90o MF 22 kom
1,78
042002.007 Cu koleno 90o MF 28 kom
2,69
042002.008 Cu koleno 90o MF 35 kom
10,97
042002.009 Cu koleno 90o MF 42 kom
15,44
042002.105 Cu koleno 90o MF 54 kom
29,92
042006.004 Cu koleno 45o MF 15 kom
0,36
042006.005 Cu koleno 45o MF 18 kom
1,20
042006.006 Cu koleno 45o MF 22 kom
1,22
042006.007 Cu koleno 45o MF 28 kom
2,39
042006.008 Cu koleno 45o MF 35 kom
8,37
042006.009 Cu koleno 45o MF 42 kom
15,20
042003.105 Cu t-komad 12 kom
0,99
042003.100 Cu t-komad 15 kom
0,61
042003.101 Cu t-komad 18 kom
1,20
042003.102 Cu t-komad 22 kom
2,09
042003.103 Cu t-komad 28 kom
3,82
042003.104 Cu t-komad 35 kom
10,45
042003.009 Cu t-komad 42 kom
19,40
042003.010 Cu t-komad 54 kom
33,10
042003.011 Cu t-komad 64 kom
0,00
042003.012 Cu t-komad 76 kom
0,00
042007.040 Cu t-komad redukcija 15x18x15 kom
0,00
042007.210 Cu t-komad redukcija 15x22x15 kom
0,00
042007.050 Cu t-komad redukcija 18x15x15 kom
0,00
042007.051 Cu t-komad redukcija 18x15x18 kom
1,27
042007.016 Cu t-komad redukcija 18x18x15 kom
0,00
042007.017 Cu t-komad redukcija 18x22x18 kom
0,00
042007.018 Cu t-komad redukcija 22x15x15 kom
0,00
042007.006 Cu t-komad redukcija 22x15x18 kom
0,00
042007.052 Cu t-komad redukcija 22x15x22 kom
1,55
042007.029 Cu t-komad redukcija 22x18x15 kom
0,00
042007.021 Cu t-komad redukcija 22x18x18 kom
0,00
042007.030 Cu t-komad redukcija 22x18x22 kom
2,26
042007.022 Cu t-komad redukcija 22x22x15 kom
0,00
042007.023 Cu t-komad redukcija 22x22x18 kom
0,00
042180.005 Cu t-komad redukcija 22x28x22 kom
0,00
042007.088 Cu t-komad redukcija 28x15x22 kom
0,00
042007.089 Cu t-komad redukcija 28x15x28 kom
3,52
042007.209 Cu t-komad redukcija 28x18x18 kom
0,00
042007.206 Cu t-komad redukcija 28x18x22 kom
0,00
042007.010 Cu t-komad redukcija 28x18x28 kom
6,01
042007.204 Cu t-komad redukcija 28x22x15 kom
0,00
042015.007 Cu t-komad redukcija 28x22x18 kom
0,00
042007.024 Cu t-komad redukcija 28x22x22 kom
0,00
042007.026 Cu t-komad redukcija 28x22x28 kom
3,78
042007.211 Cu t-komad redukcija 28x28x15 kom
0,00
042007.203 Cu t-komad redukcija 28x28x18 kom
0,00
042007.028 Cu t-komad redukcija 28x28x22 kom
0,00
042007.031 Cu t-komad redukcija 28x35x28 kom
0,00
042007.012 Cu t-komad redukcija 35x15x35 kom
0,00
042007.013 Cu t-komad redukcija 35x18x35 kom
16,90
042007.208 Cu t-komad redukcija 35x22x22 kom
0,00
042007.201 Cu t-komad redukcija 35x22x28 kom
0,00
042007.014 Cu t-komad redukcija 35x22x35 kom
10,91
042007.205 Cu t-komad redukcija 35x28x22 kom
0,00
042007.202 Cu t-komad redukcija 35x28x28 kom
0,00
042007.015 Cu t-komad redukcija 35x28x35 kom
15,49
042007.200 Cu t-komad redukcija 35x35x22 kom
0,00
042007.207 Cu t-komad redukcija 35x35x28 kom
0,00
042007.129 Cu t-komad redukcija 42x22x42 kom
24,79
042015.015 Cu t-komad redukcija 42x28x35 kom
0,00
042007.130 Cu t-komad redukcija 42x28x42 kom
27,37
042007.020 Cu t-komad redukcija 42x35x42 kom
33,87
042007.035 Cu t-komad redukcija 54x35x54 kom
60,89
042007.025 Cu t-komad redukcija 54x42x54 kom
61,37
042007.032 Cu t-komad redukcija 64x42x64 kom
0,00
042007.033 Cu t-komad redukcija 64x54x64 kom
0,00
042004.003 Cu redukcija 18x15 kom
0,00
042004.005 Cu redukcija 22x15 kom
0,00
042004.008 Cu redukcija 22x18 kom
0,00
042004.019 Cu redukcija 28x15 kom
0,00
042004.010 Cu redukcija 28x18 kom
0,00
042004.020 Cu redukcija 28x22 kom
0,00
042004.024 Cu redukcija 35x15 kom
0,00
042004.025 Cu redukcija 35x18 kom
0,00
042004.012 Cu redukcija 35x22 kom
0,00
042004.013 Cu redukcija 35x28 kom
0,00
042004.014 Cu redukcija 42x28 kom
0,00
042004.015 Cu redukcija 42x35 kom
0,00
042004.016 Cu redukcija 54x28 kom
0,00
042004.022 Cu redukcija 64x54 kom
0,00
042004.048 Cu redukcija MF 12x10 kom
0,00
042004.026 Cu redukcija MF 15x12 kom
0,00
042004.027 Cu redukcija MF 18x15 kom
0,46
042004.028 Cu redukcija MF 22x15 kom
0,91
042004.029 Cu redukcija MF 22x18 kom
0,91
042004.030 Cu redukcija MF 28x15 kom
3,43
042004.031 Cu redukcija MF 28x18 kom
3,74
042004.032 Cu redukcija MF 28x22 kom
1,52
042004.033 Cu redukcija MF 35x15 kom
9,45
042004.034 Cu redukcija MF 35x18 kom
7,49
042004.035 Cu redukcija MF 35x22 kom
7,66
042004.036 Cu redukcija MF 35x28 kom
5,16
042004.045 Cu redukcija MF 42x22 kom
13,17
042004.037 Cu redukcija MF 42x28 kom
11,16
042004.038 Cu redukcija MF 42x35 kom
9,44
042004.039 Cu redukcija MF 54x28 kom
23,59
042004.040 Cu redukcija MF 54x35 kom
21,21
042004.041 Cu redukcija MF 54x42 kom
17,24
042004.046 Cu redukcija MF 64x42 kom
0,00
042004.042 Cu redukcija MF 64x54 kom
0,00
042004.047 Cu redukcija MF 76x54 kom
0,00
042008.023 Cu luk 90o FF 15 kom
0,00
042008.024 Cu luk 90o FF 18 kom
0,00
042008.025 Cu luk 90o FF 22 kom
0,00
042008.026 Cu luk 90o FF 28 kom
0,00
042008.027 Cu luk 90o FF 35 kom
0,00
042008.028 Cu luk 90o FF 42 kom
0,00
042008.029 Cu luk 90o FF 54 kom
0,00
042008.030 Cu luk 90o MF 15 kom
0,00
042008.031 Cu luk 90o MF 18 kom
0,00
042008.032 Cu luk 90o MF 22 kom
0,00
042008.033 Cu luk 90o MF 28 kom
0,00
042008.034 Cu luk 90o MF 35 kom
0,00
042008.035 Cu luk 90o MF 42 kom
0,00
042008.036 Cu luk 90o MF 54 kom
0,00
042008.002 Cu prevojni luk FF 15 kom
2,50
042008.004 Cu prevojni luk FF 18 kom
7,07
042008.006 Cu prevojni luk FF 22 kom
9,37
042008.010 Cu prevojni luk MF 15 kom
2,33
042008.012 Cu prevojni luk MF 18 kom
5,88
042008.014 Cu prevojni luk MF 22 kom
8,11
042010.915 Cu kapa 15 kom
0,00
042010.918 Cu kapa 18 kom
0,00
042010.922 Cu kapa 22 kom
0,00
042010.928 Cu kapa 28 kom
0,00
042010.935 Cu kapa 35 kom
0,00
042010.020 Cu spojnica FF 15 kom
0,23
042010.021 Cu spojnica FF 18 kom
0,31
042010.022 Cu spojnica FF 22 kom
0,52
042010.023 Cu spojnica FF 28 kom
1,20
042010.024 Cu spojnica FF 35 kom
2,88
042010.009 Cu spojnica FF 42 kom
5,10
042010.010 Cu spojnica FF 54 kom
9,14
042010.011 Cu spojnica FF 64 kom
0,00
042010.012 Cu spojnica FF 76 kom
0,00
042017.002 MS t-komad Viega 15x1/2"x15 kom
0,00
042017.004 MS t-komad Viega 18x1/2"x18 kom
0,00
042017.005 MS t-komad Viega 22x1/2"x22 kom
0,00
042017.001 MS t-komad Viega 28x1/2"x28 kom
0,00
042017.006 MS t-komad Viega 28x3/4"x28 kom
0,00
042017.003 MS t-komad Viega 35x1/2"x35 kom
0,00
042017.007 MS t-komad Viega 35x3/4"x35 kom
0,00
042016.001 Prelaz M 15x3/8" Viega kom
1,18
042016.002 Prelaz M 15x1/2" Viega kom
0,75
042016.003 Prelaz M 18x1/2" Viega kom
0,97
042016.004 Prelaz M 18x3/4" Viega kom
1,25
042016.018 Prelaz M 22x1/2" Viega kom
1,93
042016.005 Prelaz M 22x3/4" Viega kom
1,41
042016.006 Prelaz M 22x1" Viega kom
1,79
042016.024 Prelaz M 28x1/2" Viega kom
7,90
042016.022 Prelaz M 28x3/4" Viega kom
3,39
042016.007 Prelaz M 28x1" Viega kom
2,13
042016.008 Prelaz M 28x5/4" Viega kom
4,49
042016.019 Prelaz M 35x1" Viega kom
4,84
042016.009 Prelaz M 35x5/4" Viega kom
3,72
042016.023 Prelaz M 35x6/4" Viega kom
0,00
042016.026 Prelaz M 42x6/4" Viega kom
7,35
042016.027 Prelaz M 54x2" Viega kom
16,21
042016.010 Prelaz F 15x3/8" Viega kom
1,23
042016.011 Prelaz F 15x1/2" Viega kom
1,03
042016.012 Prelaz F 18x1/2" Viega kom
1,49
042016.013 Prelaz F 18x3/4" Viega kom
2,50
042016.014 Prelaz F 22x1/2" Viega kom
2,17
042016.015 Prelaz F 22x3/4" Viega kom
2,13
042016.017 Prelaz F 22x1" Viega kom
2,69
042016.030 Prelaz F 28x3/4" Viega kom
4,72
042016.016 Prelaz F 28x1" Viega kom
3,12
042016.021 Prelaz F 28x5/4" Viega kom
9,12
042016.020 Prelaz F 35x5/4" Viega kom
6,04
042016.028 Prelaz F 42x6/4" Viega kom
13,31
042016.029 Prelaz F 54x2" Viega kom
23,21
045000.100 Press Cu koleno Viega 90o FF 18 kom
0,00
045000.101 Press Cu koleno Viega 90o FF 22 kom
0,00
045000.200 Press Cu koleno Viega 45o FF 22 kom
0,00
045000.300 Press Cu koleno Viega 90o MF 18 kom
0,00
045000.301 Press Cu koleno Viega 90o MF 22 kom
0,00
045000.400 Press Cu koleno Viega 45o MF 22 kom
0,00
045000.500 Press Cu t-komad Viega 18 kom
0,00
045000.501 Press Cu t-komad Viega 22 kom
0,00
045000.600 Press Cu t-komad red. Viega 22x18x22 kom
0,00
045000.700 Press Cu redukcija Viega MF 22x18 kom
0,00
045000.800 Press Cu spojnica Viega 18 kom
0,00
045000.801 Press Cu spojnica Viega 22 kom
0,00
046000.100 Press prelaz M 18x1/2" Viega kom
0,00
046000.101 Press prelaz M 22x3/4" Viega kom
0,00
046000.200 Press prelaz F 18x1/2" Viega kom
0,00
046000.201 Press prelaz F 22x3/4" Viega kom
0,00

*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>

Vijesti

  • 25 Nov

    ZAPOSLENJE

    U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista !

    Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

    Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.