Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Industrijska armatura Duyar Vana

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
107,90
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
165,50
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 kom
80,61
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 kom
86,04
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 kom
99,47
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 kom
120,28
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 kom
168,66
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 kom
222,33
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 kom
264,46
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
793,42
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
1.097,26
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
1.465,94
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
72,41
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
87,72
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
112,83
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
134,07
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
180,31
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
206,92
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
524,26
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
687,65
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
851,27
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
60,81
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
74,84
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
91,21
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
184,75
030122.810 Ovalni zasun NP 10-16/80 kom
122,06
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
67,12
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
69,36
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
82,15
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
93,04
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
108,78
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
140,31
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
176,33
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
225,72
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
243,09
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
402,46
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
722,89
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
1.291,60
030114.430 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/300 kom
1.946,65
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
45,78
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
49,00
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
55,80
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
64,28
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
82,77
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
105,02
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
131,80
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
177,60
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
220,35
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
343,73
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
619,53
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
1.088,89
030108.013 Ravni odbojni ventil DV NP 10/300 kom
1.932,38
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
96,26
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
116,32
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
233,97
030116.300 Ravna odbojna klapna DV NP 16/300 kom
1.298,08
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
27,25
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
32,29
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
41,67
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
62,64
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
71,12
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
96,14
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
158,24
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
254,01
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
352,09
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
584,03
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
642,56
030117.100 Dupla sprinkler nepovr.klapnaDV NP16/100 kom
54,06
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
21,95
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
24,68
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
27,78
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
33,66
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
38,51
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
50,07
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
66,82
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
87,05
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
126,23
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
233,24
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
292,03
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
529,97
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
808,07
030105.014 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/400 kom
2.912,94
030105.625 Odvajac kondenzata DV 25/16 kom
215,08
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
39,76
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
40,80
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
44,85
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
52,67
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
56,82
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
59,17
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
77,99
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
123,87
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
160,72
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
283,15
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
480,43
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
701,30
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
1.842,27
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
45,84
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
46,84
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
58,52
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
68,85
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
73,14
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
90,42
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
122,11
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
159,07
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
237,32
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
379,23
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
809,71
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
1.238,19
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
1.247,60
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
153,34
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
168,66
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
203,58
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
227,02
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
360,92
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
454,74
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
621,01
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
1.165,51
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
1.980,88
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
2.675,50
030108.801 Leptirasti ventil - disk SL25 NO50 kom
0,00
030108.802 Leptirasti ventil - disk SL25 NO65 kom
0,00
030108.803 Leptirasti ventil - disk SL25 NO80 kom
0,00
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
39,98
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
42,59
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
47,97
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
52,56
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
67,54
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
89,00
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
96,48
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
171,76
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
310,27
030109.099 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO300 kom
399,61
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
44,68
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
45,65
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
53,59
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
60,07
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
78,73
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
103,48
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
119,21
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
212,48
030109.112 Leptirasti ventil - inox disk DV NO250 kom
362,05
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
525,33
030109.110 Reduktor za leptir DV 125-150 kom
59,44
030109.111 Reduktor za leptir DV 200 kom
102,04
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
123,90
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
30,17
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
27,45
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
51,29
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
45,70
030010.250 Leptirasta klapna inox DV NP 16/250 kom
472,61

*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>

Vijesti

  • 25 Nov

    ZAPOSLENJE

    U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista !

    Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

    Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.