Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Izolacija za cevi Izoterm Plama

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
190000.001 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x6mm met
0,00
190000.002 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 8x6mm met
0,00
190000.005 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 10x6mm met
0,00
190000.006 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x6mm met
0,00
190000.156 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x6mm met
0,00
190000.007 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x6mm met
0,00
190000.009 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x6mm met
0,38
190000.011 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x6mm met
0,43
190000.014 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x6mm met
0,00
190000.017 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x6mm met
0,00
190000.020 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x6mm met
0,00
190000.044 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x9mm met
0,00
190000.045 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x9mm met
0,48
190000.004 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x9mm met
0,43
190000.008 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x9mm met
0,00
190000.010 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x9mm met
0,54
190000.012 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x9mm met
0,58
190000.015 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x9mm met
0,75
190000.018 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x9mm met
0,85
190000.021 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x9mm met
0,87
190000.023 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x9mm met
0,00
190000.031 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x9mm met
1,52
190000.024 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x9mm met
1,43
190000.025 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x9mm met
1,90
190000.029 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x9mm met
1,92
190000.043 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x9mm met
0,00
190000.149 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x13mm met
0,00
190000.151 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x13mm met
0,67
190000.181 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x13mm met
0,80
190000.013 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x13mm met
0,73
190000.016 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x13mm met
0,91
190000.019 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x13mm met
1,06
190000.022 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x13mm met
1,48
190000.027 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x13mm met
1,38
190000.054 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x13mm met
2,15
190000.028 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x13mm met
1,97
190000.026 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x13mm met
2,26
190000.089 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x13mm met
2,79
190000.108 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 108x13mm met
0,00
190000.114 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x13mm met
4,63
190000.427 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x19mm met
1,45
190000.429 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x19mm met
1,49
190000.428 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x19mm met
1,61
190000.351 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x19mm met
1,82
190000.421 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x19mm met
2,14
190000.481 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x19mm met
4,28
190000.459 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x19mm met
3,91
190000.030 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x19mm met
2,74
190000.060 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 65x19mm met
4,65
190000.076 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x19mm met
3,46
190000.489 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x19mm met
4,07
190000.449 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x19mm met
5,64
190000.339 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 133x19mm met
14,47
191000.001 Izolacija u ploci 6 mm m2
7,17
191000.002 Izolacija u ploci 10 mm m2
8,33
191000.003 Izolacija u ploci 13 mm m2
10,61
191000.004 Izolacija u ploci 16 mm m2
13,72
191000.005 Izolacija u ploci 19 mm m2
13,85
191000.007 Izolacija u ploci 25 mm m2
18,48
191000.009 Izolacija u ploci 32 mm m2
24,02
190002.156 Cevna izolacija ISO L=2m 15x6mm met
0,12
190002.186 Cevna izolacija ISO L=2m 18x6mm met
0,13
190002.226 Cevna izolacija ISO L=2m 22x6mm met
0,13
190002.286 Cevna izolacija ISO L=2m 28x6mm met
0,17
190002.356 Cevna izolacija ISO L=2m 35x6mm met
0,24
190002.426 Cevna izolacija ISO L=2m 42x6mm met
0,31
190000.032 Cevna izolacija ISO L=2m 15x9mm met
0,16
190000.033 Cevna izolacija ISO L=2m 18x9mm met
0,18
190000.034 Cevna izolacija ISO L=2m 22x9mm met
0,21
190000.035 Cevna izolacija ISO L=2m 28x9mm met
0,24
190000.036 Cevna izolacija ISO L=2m 35x9mm met
0,36
190000.037 Cevna izolacija ISO L=2m 42x9mm met
0,42
190000.038 Cevna izolacija ISO L=2m 48x9mm met
0,46
190000.041 Cevna izolacija ISO L=2m 54x9mm met
0,61
190000.039 Cevna izolacija ISO L=2m 60x9mm met
0,66
190000.040 Cevna izolacija ISO L=2m 76x9mm met
0,90
190000.042 Cevna izolacija ISO L=2m 89x9mm met
1,11
190001.015 Cevna izolacija ISO L=2m 15x13mm met
0,38
190001.018 Cevna izolacija ISO L=2m 18x13mm met
0,39
190001.022 Cevna izolacija ISO L=2m 22x13mm met
0,42
190001.028 Cevna izolacija ISO L=2m 28x13mm met
0,49
190001.035 Cevna izolacija ISO L=2m 35x13mm met
0,55
190001.042 Cevna izolacija ISO L=2m 42x13mm met
0,62
190001.048 Cevna izolacija ISO L=2m 48x13mm met
0,83
190001.054 Cevna izolacija ISO L=2m 54x13mm met
0,92
190001.060 Cevna izolacija ISO L=2m 60x13mm met
0,98
190001.065 Cevna izolacija ISO L=2m 65x13mm met
1,29
190001.076 Cevna izolacija ISO L=2m 76x13mm met
1,52
190001.089 Cevna izolacija ISO L=2m 89x13mm met
1,79
190001.114 Cevna izolacija ISO L=2m 114x13mm met
2,50
190001.151 Cevna izolacija ISO L=2m 15x19mm met
0,84
190001.129 Cevna izolacija ISO L=2m 18x19mm met
1,15
190001.229 Cevna izolacija ISO L=2m 22x19mm met
1,24
190001.289 Cevna izolacija ISO L=2m 28x19mm met
1,31
190001.359 Cevna izolacija ISO L=2m 35x19mm met
1,52
190001.429 Cevna izolacija ISO L=2m 42x19mm met
1,93
190001.489 Cevna izolacija ISO L=2m 48x19mm met
1,95
190001.609 Cevna izolacija ISO L=2m 60x19mm met
2,58
190001.769 Cevna izolacija ISO L=2m 76x19mm met
3,27
190011.882 Cevna izolacija ISO L=2m 88x20mm met
4,52
229229.229 Cevasta izolacija SSL 22x9mm met
0,51
359359.359 Cevasta izolacija SSL 35x9mm met
0,80
429429.429 Cevasta izolacija SSL 42x9mm met
1,13
489489.489 Cevasta izolacija SSL 48x9mm met
1,36
609609.609 Cevasta izolacija SSL 60x9mm met
1,70
761761.761 Cevasta izolacija SSL 76x13mm met
3,62
891891.013 Cevasta izolacija SSL 89x13mm met
4,56
190101.015 Cevasta izolacija u koturu SSL 15x4mm met
0,21
190101.018 Cevasta izolacija u koturu SSL 18x4mm met
0,24
190101.022 Cevasta izolacija u koturu SSL 22x4mm met
0,26
190101.028 Cevasta izolacija u koturu SSL 28x4mm met
0,33
190101.035 Cevasta izolacija u koturu SSL 35x4mm met
0,43
190101.042 Cevasta izolacija u koturu SSL 42x4mm met
0,50
190101.050 Cevasta izolacija u koturu SSL 50x4mm met
0,84
190101.604 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x4mm met
0,95
190600.500 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x5mm met
1,52
190101.075 Cevasta izolacija u koturu SSL 75x4mm met
1,00
190101.100 Cevasta izolacija u koturu SSL 100x4mm met
1,31
190101.110 Cevasta izolacija u koturu SSL 110x4mm met
1,48
190101.125 Cevasta izolacija u koturu SSL 125x4mm met
1,58
190101.160 Cevasta izolacija u koturu SSL 160x4mm met
2,38
190450.154 Cev. izolacija u koturu SSL plus 15x4mm met
0,29
190450.184 Cev. izolacija u koturu SSL plus 18x4mm met
0,31
190450.224 Cev. izolacija u koturu SSL plus 22x4mm met
0,34
190450.284 Cev. izolacija u koturu SSL plus 28x4mm met
0,38
190450.354 Cev. izolacija u koturu SSL plus 35x4mm met
0,44
190450.424 Cev. izolacija u koturu SSL plus 42x4mm met
0,51
194521.606 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima6/6 met
0,27
194522.806 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima8/6 met
0,36
194523.106 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima10/6 met
0,30
194524.126 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima12/6 met
0,32
194525.156 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima15/6 met
0,32
194526.186 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima18/6 met
0,36
194526.226 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima22/6 met
0,40
195521.606 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 6/6 met
0,37
195522.806 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 10/6 met
0,45
195523.126 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 12/6 met
0,51
195524.156 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 15/6 met
0,58
195525.186 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 18/6 met
0,63
190500.001 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x6mm met
0,36
190500.002 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x6mm met
0,39
190500.003 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x9mm met
0,55
190500.004 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x9mm met
0,60
190301.050 Samolepljiva siva traka 0,05x50m kom
11,98
190301.051 Samolepljiva crna traka 0,05x50m kom
11,98
190301.052 Samolepljiva traka 3x50x10m kom
8,70
190301.054 Samolepljiva traka 3x50x15m kom
11,11
190301.058 Samolepljiva traka Termosilent 3x50x30m kom
6,29
190402.106 Termosilent folija Plamacell Eco Gray m2
1,62
190402.108 Termosilent lite folija 5/1200x100 m2
0,74
190402.107 Termosilent lite folija 10/1000x50 m2
1,58

*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>

Vijesti

  • 25 Nov

    ZAPOSLENJE

    U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista !

    Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

    Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.