Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Besavni celicni fiting ASTM A

Katal. br. Opis Mjera Količinakorpa VP cjena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
0,00
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
0,00
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
0,00
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
0,00
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
0,00
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
0,00
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
0,00
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
0,00
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
0,00
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
0,00
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
0,00
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
0,00
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
0,00
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
0,00
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
0,00
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
0,00
020108.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 2" kom
0,00
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
0,00
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
2,25
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
7,27
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
0,00
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
12,68
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
6,52
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
7,73
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
16,75
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
21,64
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
34,57
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
0,00
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
0,00
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
0,00
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
0,00
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
0,00
020203.006 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
0,00
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
0,00
020203.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
0,00
020203.018 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
8,93
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
0,00
020203.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
0,00
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
0,00
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
0,00
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
0,00
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
0,00
020203.046 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
0,00
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
0,00
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
0,00
020103.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
0,00
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
0,00
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
0,00
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
0,00
020103.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
0,00
020103.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
0,00
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
0,00
020103.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
0,00
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
0,00
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
0,00
020103.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
0,00
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
0,00
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
0,00
020103.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
0,00
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
0,00
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
0,00
020103.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
0,00
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
0,00
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
0,00
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
0,00
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
2,25
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
2,89
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
2,35
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
0,00
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
0,00
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
2,01
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
0,00
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
0,00
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
0,00
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
1,84
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
0,00
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
0,00
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
0,00
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
2,62
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
0,00
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
6,94
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
0,00
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
0,00
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
0,00
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
0,00
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
0,00
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
6,53
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
0,00
020104.026 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x5/4" kom
0,00
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
0,00
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
0,00
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
0,00
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
9,64
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
0,00
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
0,00
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
0,00
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
0,00
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
0,00
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
0,00
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
0,00
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
0,00
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
0,00
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
0,00
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
0,00
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
0,00
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
0,00
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
0,00
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
0,00
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
0,00
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
0,00
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
0,00
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
0,00
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
0,00
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
0,00
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
0,00
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
0,00
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
0,00
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
0,00
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
0,00
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
0,00
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
0,00
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
0,00

*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>

Vijesti

  • 25 Nov

    ZAPOSLENJE

    U potrazi smo za kandidatima koji bi se pridružili našem uspješnom timu na poziciji: Komercijalista !

    Potrebne kvalifikacije i način na koji možete aplicirati za ovu poziciju, možete videti na našoj stranici zaposlenje.

    Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.